Екип

Един от основните компоненти за постигането на значителен успех, признание и престиж на VIB Solutions в Европа е човешкият фактор: професионален и компетентен екип, корпоративна култура с фокус върху клиента, възможност за адаптиране към непрекъснатите промени на пазара. Нашите служители допринасят за нашия продължителен успех не само чрез своите умения и представяне, но и чрез ангажирането им с корпоративния бранд и печеленето на позитивна оценка от страна на клиентите. Това изисква етично поведение, което се отразява и затвърждава нашия престиж вътре и извън компанията. Вътрешната ни политика е насочена към етично поведение и спазване на всички закони, правила и разпоредби на държавните органи, които се прилагат към бизнеса със софтуер и интернет услуги.

Основен приоритет на служителите в VIB Solutions е предоставянето на висококачествени продукти и услуги. Всеки от нас полага усилия за висококачествено обслужване на клиентите, така че да ги удовлетворява в максимално възможна степен, като по този начин затвърждаваме имиджа на фирмата. VIB Solutions се гордее със своята репутация на доверен и етичен член на обществото и бизнеса. Фирмена политика е да извършваме бизнес честно и справедливо и да не извличаме несправедливо предимство от когото и да било чрез неправилно представяне, манипулация, укриване, злоупотреба с привилегирована информация, измама или други неетични бизнес практики.

При обслужване на клиентите се стараем да бъдем гъвкави, тактични и разумни, внимателно да изслушваме  вашите искания и познавайки услугите на фирмата, да намерим най-подходящото решение за вас.

Част от Екипът, който се старае да помага на Вашия бизнес:

     

ERP16 - Уеб-базирана система за управление на бизнеса.                                           Онлайн фактуриране      


Туризъм БГ            Здравен ЦентърФирмен Каталог            Бизнес каталог                    


Впечатления
"Искаме да изкажем нашата благодарност към екипа на ВИБ Сълушънс за техния професионализъм, бързина, качество и коректност, с които се отнесоха към нашият проект."
Прочети повече

Людмил Георгиев
www.hagleitner.bg