Екип

Един от основните компоненти за постигането на значителен успех, признание и престиж на VIB Solutions в Европа е човешкият фактор: професионален и компетентен екип, корпоративна култура с фокус върху клиента, възможност за адаптиране към непрекъснатите промени на пазара. Нашите служители допринасят за нашия продължителен успех не само чрез своите умения и представяне, но и чрез ангажирането им с корпоративния бранд и печеленето на позитивна оценка от страна на клиентите. Това изисква етично поведение, което се отразява и затвърждава нашия престиж вътре и извън компанията. Вътрешната ни политика е насочена към етично поведение и спазване на всички закони, правила и разпоредби на държавните органи, които се прилагат към бизнеса със софтуер и интернет услуги.

Основен приоритет на служителите в VIB Solutions е предоставянето на висококачествени продукти и услуги. Всеки от нас полага усилия за висококачествено обслужване на клиентите, така че да ги удовлетворява в максимално възможна степен, като по този начин затвърждаваме имиджа на фирмата. VIB Solutions се гордее със своята репутация на доверен и етичен член на обществото и бизнеса. Фирмена политика е да извършваме бизнес честно и справедливо и да не извличаме несправедливо предимство от когото и да било чрез неправилно представяне, манипулация, укриване, злоупотреба с привилегирована информация, измама или други неетични бизнес практики.

При обслужване на клиентите се стараем да бъдем гъвкави, тактични и разумни, внимателно да изслушваме  вашите искания и познавайки услугите на фирмата, да намерим най-подходящото решение за вас.

Част от Екипът, който се старае да помага на Вашия бизнес:

     

ERP16 - Уеб-базирана система за управление на бизнеса.                                           Онлайн фактуриране      


Туризъм БГ            Здравен ЦентърФирмен Каталог            Бизнес каталог                    


Впечатления
"Работата с екипа на Виб Сълушънс е истинско удоволствие. Те са професионалисти, те са бързи, коректни , точни и на тях може да се разчита. Истински добър партньор, на чието професионално мнение и препоръка вярвам. Аз се чувствах като клиент, който е на 100 процента разбран от екипа. Имаше моменти, когато на...
Прочети повече

Валя Стоева
www.magictours-bg.com