Сътрудничество

Сътрудничество с трети лица (акционери, партньори и конкуренти)

VIB Solutions се стреми към честни търговски връзки, основаващи се на почтеност, доверие и отговорност в отношенията със своите партньори. Свободната и честна конкуренция е неразделна част от пазарната икономика, която допринася за ефективност, икономическо развитие и иновация. Ние се стремим към честни отношения с нашите конкуренти и подкрепяме свободната и честна конкуренция.

Защита на данните

Личните данни са изложени на риск, особено вследствие глобалното свързване на комуникационните системи. Разбираме необходимостта от особена грижа за данните на нашите клиенти, акционери и служители и защитаваме тези данни от неправомерно използване като ги пазим в строга конфиденциалност. Чрез прилагане на вътрешни правила, VIB Solutions гарантира еднакво висок стандарт за запазване на данните глобално.

Многообразие

Многообразието от хора и одобрителният подход са ключа към нашия успех. За доброто на нашето Дружество, ние зачитаме, оценяваме и интегрираме индивидуалните характеристики на всички наши съдружници в съответствие с нашите корпоративни ценности и нашата търговска марка. В настоящия свят на интернационализация и глобализация ние поощряваме и изискваме лично и културно многообразие с цел постигане на по-качествен личен и професионален живот.

Сътрудничество със служителите

Нашите служители определят успеха на VIB Solutions. Тяхната способност да действат независимо и техният предприемачески дух подпомага и затвърждава нашата позиция на глобалния пазар. VIB Solutions осигурява работна среда, която дава възможност за нови професионални и лични перспективи и позволява на служителите да действат свободно и да постигат отлични резултати. Ние разчитаме на мотивирани и квалифицирани служители, които се стремят към лично развитие и усъвършенстване, и възприемат всяка промяна като възможност за такова развитие.

ERP16 - Уеб-базирана система за управление на бизнеса.                                           Онлайн фактуриране      


Туризъм БГ            Здравен ЦентърФирмен Каталог            Бизнес каталог                    


Впечатления
"Договорът бе изпълнен в определения срок и с необходимото качество, благодарение на професионализма, умението за работа в екип, отзивчивостта и комуникативния подход в дейността на екипа на ВИБ Сълушънс...
Прочети повече

Илинка Живкова
www.delina5.com