Сътрудничество

Сътрудничество с трети лица (акционери, партньори и конкуренти)

VIB Solutions се стреми към честни търговски връзки, основаващи се на почтеност, доверие и отговорност в отношенията със своите партньори. Свободната и честна конкуренция е неразделна част от пазарната икономика, която допринася за ефективност, икономическо развитие и иновация. Ние се стремим към честни отношения с нашите конкуренти и подкрепяме свободната и честна конкуренция.

Защита на данните

Личните данни са изложени на риск, особено вследствие глобалното свързване на комуникационните системи. Разбираме необходимостта от особена грижа за данните на нашите клиенти, акционери и служители и защитаваме тези данни от неправомерно използване като ги пазим в строга конфиденциалност. Чрез прилагане на вътрешни правила, VIB Solutions гарантира еднакво висок стандарт за запазване на данните глобално.

Многообразие

Многообразието от хора и одобрителният подход са ключа към нашия успех. За доброто на нашето Дружество, ние зачитаме, оценяваме и интегрираме индивидуалните характеристики на всички наши съдружници в съответствие с нашите корпоративни ценности и нашата търговска марка. В настоящия свят на интернационализация и глобализация ние поощряваме и изискваме лично и културно многообразие с цел постигане на по-качествен личен и професионален живот.

Сътрудничество със служителите

Нашите служители определят успеха на VIB Solutions. Тяхната способност да действат независимо и техният предприемачески дух подпомага и затвърждава нашата позиция на глобалния пазар. VIB Solutions осигурява работна среда, която дава възможност за нови професионални и лични перспективи и позволява на служителите да действат свободно и да постигат отлични резултати. Ние разчитаме на мотивирани и квалифицирани служители, които се стремят към лично развитие и усъвършенстване, и възприемат всяка промяна като възможност за такова развитие.

ERP16 - Уеб-базирана система за управление на бизнеса.                                           Онлайн фактуриране      


Туризъм БГ            Здравен ЦентърФирмен Каталог            Бизнес каталог                    


Впечатления
"Искаме да изкажем нашата благодарност към екипа на ВИБ Сълушънс за техния професионализъм, бързина, качество и коректност, с които се отнесоха към нашият проект."
Прочети повече

Людмил Георгиев
www.hagleitner.bg